Chwasty średnio wrażliwe w zbożu ozimym

Zboża ozime są bardzo podatne na zachwaszczenie, a to dlatego, iż chwasty mają wiele możliwości i dużo czasu, aby się tam rozwinąć. W przeciwieństwie do zbóż jarych, które wysiewa się wiosną, zboża ozime sieje się już jesienią, kiedy to chwasty mogą po raz pierwszy zakiełkować.

Po okresie zimowania, gdy nadchodzi wiosna, chwasty dostają drugą możliwość wzrostu. Aby jednak pojawiło się ich na polu możliwie najmniej, lub też wcale, ważne jest wykonanie odpowiednich zabiegów odchwaszczających i to jeszcze w sezonie jesiennym.

Zboże ozime jest podatne na wystąpienie wielu gatunków chwastów, zarówno jednoliściennych jak i dwuliściennych. Ponieważ chwasty w zbożach ozimych mają dużo czasu na wzrost i przystosowanie się do otaczających je warunków, toteż w przypadku tych upraw często można spotkać chwasty o podwyższonej odporności na herbicydy.

Przyczyn występowania w zbożach ozimych średnio wrażliwych chwastów jest kilka. Przede wszystkim wynika to z regularnego stosowania herbicydów o takich samych składnikach aktywnych.

Aby zapobiec ich występowaniu należy nie tylko zmieniać środki chwastobójcze, ale należy także co roku zasiewać to samo pole innym zbożem ozimym lub zupełnie inna rośliną uprawną. Do najczęściej spotykanych chwastów średnio wrażliwych, które występują na polach uprawnych zboża ozimego należą m.

in. samosiewy rzepaku, rumian polny, fiołek oraz mak.

Warto zaznaczyć, że są to chwasty jedynie średnio wrażliwe, czyli łatwiejsze do zwalczania niż chwasty odporne.