Gatunki chwastów

Chwasty to rośliny, który potrafią spędzić sen z powiek niejednemu rolnikowi czy plantatorowi. Wyróżnia się ich wiele gatunków, spośród których jedne są mniej a inne bardziej szkodliwe. Chwasty można w pierwszej kolejności podzielić ze względu na miejsce ich występowania. Wówczas możemy wyodrębnić chwasty segetalne, które przede wszystkim pojawiają się na gruntach ornych. Występują tam pomimo tego, iż są regularnie zwalczane i usuwane. Mają bardzo szkodliwy wpływ na rośliny uprawne i znacząco obniżają wielkość plonów. Wyróżnić możemy również chwasty ruderalne, które występują na niezagospodarowanych rolniczo ziemiach. Spotkać je można np.

w okolicach budynków, przy drogach oraz płotach. Ostatnia grupa chwastów, które wyróżniamy ze względu na miejsce ich występowania to chwasty łąk i pastwisk. Jednym z najpopularniejszych gatunków chwastów, jakie możemy spotkać na polskich łąkach, polach, przy drogach i w ogrodach jest babka lancetowata. Jest to gatunek byliny i należy do roślin z rodziny babkowatych. Babka lancetowata występuje na obszarze niemal całej Europy, spotkać ją można także na obszarach Afryki i Azji, jej występowanie odnotowano również na terenie Himalajów. Innym popularnym gatunkiem chwastów, jaki porasta polskie pola i łąki jest barszcz sosnowskiego. To nie tylko chwast, z którym walczą rolnicy i osadnicy, ale jest to także bardzo niebezpieczna roślina, z którą należy unikać kontaktu. Złamanie łodygi barszczu sosnowskiego i kontakt wyciekającego z niej soku ze skórą prowadzi do oparzeń, które mogą zostawić na ciele trudne do usunięcia blizny.