Nawozy na chwasty w zbożu jarym

Zboża jare, czyli te które zasiewane są wiosną, są bardzo narażone na zachwaszczenie. Jednak właściwa pielęgnacja, nawożenie i odchwaszczanie pomogą uniknąć na polu niechcianych intruzów.

Aby w największym stopniu zminimalizować ryzyko pojawienia się chwastów z zbożu ozimym należy w pierwszej kolejności zacząć od właściwej profilaktyki. Są to stosunkowo bardzo łatwe zabiegi.

Warto jest także zastosować herbicydy, czyli chemiczne preparaty chwastobójcze. Zdecydowana większość z nich działa nalistnie, czyli najpierw osadzają się na liściach chwastów, a następnie przez łodygę trafiają do jego korzenia, aby go zniszczyć.

Opryski herbicydami należy wykonać jeszcze w momencie wschodzenia chwastów, by usunąć je możliwie jak najszybciej. Podobnie jak w zbożach ozimych, najwięcej możliwości odchwaszczania posiada pszenica, z kolei odwrotnie jak w ozimych program ten jest równie szeroki (a w niektórych przypadkach bardziej obszerny niż dla pszenicy) dla jęczmienia jarego.

Pszenżyto jare zajmuje miejsce pośrednie, a owies posiada najmniej możliwości odchwaszczania lecz bardziej jest to związane z niepełną rejestracją niż fitotoksycznym działaniem herbicydów na ten gatunek zboża. Rodzaj i czas stosowania wybranego odchwaszczania zależy nie tylko od gatunku chwastu, jaki pojawił się na polu, ale także od konkretnego zboża jarego, jakie jest uprawiane.

W zależności od jego gatunku opryski herbicydami powinno stosować się z różną częstotliwością oraz w różnych terminach.