Pielęgnacja i ochrona roślin

Wszystkie rośliny, aby były piękne i okazałe, wymagają nie tylko odpowiedniej pielęgnacji, ale także i ochrony, np. przez chwastami i owadami. W tym celu wykorzystuje się wiele metod, zarówno naturalnych i nieinwazyjnych, jak i tych bardziej złożonych, np. przy wykorzystaniu środków chemicznych. Popularną metodą dbania o rośliny jest metoda biologiczna, czyli ta, w której wykorzystuje się naturalne organizmy do walki np.

ze szkodnikami. Popularne jest tutaj m.in. wykorzystywanie biedronek do usuwania mszyc. Kolejna to tzw.

metoda agrotechniczna. W tej metodzie kluczowe znaczenie ma obserwowanie i przestrzeganie terminów kalendarzowych. Duże znaczenie ma bowiem moment wykonywania konkretnych oprysków i innych zabiegów. Termin ich wykonania wpływa na dalsze etapy rozwoju i pielęgnacji roślin. Jeżeli chodzi np.

o walkę z chwastami to tutaj jako pierwszą wymienić można metodę mechaniczną, polega ona na ręcznym usuwania chwastów – ich wyrywaniu lub też wycinaniu. Jest to metoda wymagająca dużo czasu i cierpliwości, nie zawsze zatem będzie ona najlepszym rozwiązaniem. Na pewno nie sprawdzi się ona w przypadku dużych plantacji, z powodzeniem zaś można ją stosować w pielęgnacji niewielkiego ogródka. Inna grupa metod ochrony i pielęgnacji roślin to wszelkie metody chemiczne. Stosuje się w nich np.

chemiczne preparaty do usuwania chwastów (są to herbicydy) lub to walki ze szkodnikami (są to pestycydy). Chemiczne preparaty to także nawozy i substancje odżywcze, które stosuje się do poprawy jakości gleby uprawnej.