Skuteczność zwalczania bezwonnych chwastów

W polach uprawnych można zauważyć pewne typy chwastów, które zaliczane są do chwastów bezwonnych. Usuwa się je podobnie jak wszystkie inne typy chwastów. Najpopularniejsze chwasty z tej grupy to m.in.

ostrożeń polny, maruna bezwonna oraz przytulia czepna. Te gatunki chwastów charakteryzują się przede wszystkim bardzo szybkim wzrostem, w krótkim czasie są w stanie przerosnąć zboża, co przyczynia się do tego, iż ograniczają one roślinom uprawnym dostęp do światła. Większość z chwastów tego gatunku potrafi wytworzyć nawet kilkanaście tysięcy nasion. Jest to ogromna liczba, która pokazuje, jak duże możliwości rozmnażania mają te rośliny.

Maruna bezwonna, jako chwast bezwonny, należy do gatunku roślin astrowatych. Może być ona rośliną wieloletnią, roczną lub dwuletnią. Maruna bezwonna rozmnaża się poprzez nasiona, które kiełkują zarówno w sezonie wiosennym jak i jesiennym. Zakwitanie tego chwastu przypada na czas od maja do października.

Chwast ten ma bardzo duży poziom wytrzymałości – jego nasiona są w stanie utrzymać pod glebą zdolność do kiełkowania nawet przez sześć lat. Maruna bezwonna szczególnie często występuje na glebach bogatych w próchnice i wapń, zarówno tych gliniastych jak i piaszczystych. Zachwaszcza przede wszystkim uprawy zboża, wówczas walczyć z nią należy przy pomocy herbicydów. Inny gatunek bezwonnego chwastu to przytulia czepna.

Jest to roślina roczna występująca zarówno w formie ozimej jak i jarej. Jest to chwast bardzo konkurencyjny dla roślin uprawnych, dlatego też bardzo duże znaczenie ma jego jak najszybsze usunięcie z pola.